Οδηγίες προς εκτιθέμενους… (αποφύγετε τα πολλά ηλεκτρομαγνητικά κύματα- Πεδία ) :)

   

Αποφυγή της χρήσης του κινητού τηλεφώνου σε περιοχές με χαμηλό σήμα

Αποφυγή της χρήσης του κινητού τηλεφώνου σε κλειστούς χώρους με πολλές μεταλλικές επιφάνειες: π.χ. αυτοκίνητο, ασανσέρ (ανάκλαση της ΗΜ-ακτινοβολίας)

Αποφυγή της φύλαξης του κινητού τηλεφώνου κοντά σε ήλεκτροευαίσθητα μέρη του σώματος (π.χ. εγκέφαλος, καρδιά, γεννητικά όργανα) vα Αποφύγετε τα κινητά 3G (αυξημένη πυκνότητα ακτινοβολίας)

Αποφύγετε να κοιμάστε κοντά σε ηλεκτρική πρίζα (προστατεύστε ιδίως το κεφάλι σας)

Απομακρυνθείτε από το φούρνο μικροκυμάτων όταν είναι ενεργό

Αποφύγετε τις πολλές ασύρματες συσκευές στην κατοικία σας (π.χ. τηλέφωνα, συστήματα ενδοεπικοινω-νίας, δίκτυο internet, συσκευές Bluetooth, ηχεία, παιχνίδια κ.ά.)

Αποφύγετε η κατοικία σας να βρίσκεται κοντά σε πυλώνες (υψηλής τάσης) ηλεκτρικού ρεύματος ή σταθμούς αναμετάδοσης ΗΜ-σημάτων (κινητής τηλεφωνίας, ραδιοτηλεοπτικούς, δορυφορικούς κ.ά.)

Όπου παρατηρείτε προειδοποιητική σήμανση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, να εντοπίζετε και να κινείστε μόνο στις πράσινες ζώνες

Εφόσον εργάζεσθε σε περιβάλλον υψηλής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (κίτρινη ή κόκκινη ζώνη), πρέπει να ενημερωθείτε επαρκώς για τις επιδράσεις αυτής στην ανθρώπινη υγεία και να προμηθευτείτε τον κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό και εξοπλισμό.

Να θυμάστε ότι σε χαμηλές συχνότητες ΗΜ-ακτινοβολίας (0Hz - 30kHz) το σημαντικότερο μέγεθος που εκτιμάται είναι η μαγνητική επαγωγή Β, ενώ αντίστοιχα σε υψηλές συχνότητες (30kHz - 300 GHz) η πυκνότητα ισχύος S

Να μη χρησιμοποιούνται καθόλου τά κινητά τηλέφωνα από παιδιά τού Δημοτικού Σχολείου ή μικρότερα.

Να χρησιμοποιούνται, αν είναι αναγκαίο, με μεγάλη σύνεση όμως, από τά παιδιά του Γυμνασίου και του Λυκείου.

Οι γυναίκες, ιδιαίτερα κατά τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης τους να τά αποφεύγουν όσο γίνεται

Ομοίως να αποφεύγουν τη χρήση του κινητού όσοι χρησιμοποιούν βηματοδότες.

Οι ευάλωτες περιπτώσεις πρώτον παιδιά να αποφεύγουν την παραμονή τους κοντά σε κεραίες.

Εγκυμονούσες γυναίκες να αποφεύγουν την παραμονή τους κοντά σε κεραίες.

Χρήστες βηματοδοτών να αποφεύγουν την παραμονή τους κοντά σε κεραίες

Να προτιμάται το σταθερό τηλέφωνο, εάν υπάρχει διαθέσιμο, έναντι του κινητού.

Να ελαχιστοποιείται ο χρόνος συνομιλίας με τά κινητά.

Να προτιμώνται τά μηνύματα εάν με αυτά είναι δυνατή η επικοινωνία.

Να χρησιμοποιούνται hands free, blue tooth και η ανοικτή ακρόαση.

Να αποφεύγεται η τοποθέτηση του κινητού κοντά στην καρδιά, τον εγκέφαλο και τά γεννητικά όργανα.

Νά μή τοποθετούμε τό κινητό κοντά στό μαξιλάρι, εάν κοιμόμαστε καί πρέπει νά τό έχομε ενεργοποιημένο.

Να αποφεύγεται η χρήση του κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Άλλωστε είναι η μόνη περίπτωση πού αποδεικνύεται ότι το κινητό τηλέφωνο κάνει κακό με την πρόκληση ατυχημάτων

ακτινοβολία και παιδιά