Εθνική επιτροπή Ατομικής Ενέργειας http://www.eeae.gr/gr/

 

ΕΜΠ Εργαστήριο Υψηλών Τασεων http://highvoltages.ece.ntua.gr/

 

Π.Ο.Υ. Ραδιενεργά http://www.who.int/ionizing_radiation/about/what_is_ir/en/

 

OSHA LABS https://www.osha.gov/SLTC/radiationionizing/introtoionizing/ionizinghandout.html

 

Ιονίζουσες και Ιατρική http://www.medicalradiation.com/

 

Ανίχνευση Ραδιενέργειας http://www.radiationfinder.com/

 

ΟRAU Εργαστήρια http://www.orau.org/

 

Μετρητικος Εξοπλισμος http://www.narda-sts.de/products/overview.html

 

 

Ιστορία της ατομικής Βόμβας http://www.atomcentral.com/

 

Ο Ιστοχώρος της Dr. Magda Havas http://www.magdahavas.com/

 

Ο Ιστοχώρος για ρυπογόνα ηλεκτρικα πεδια http://www.sammilham.com/

 

Νομικά για Cell towers http://www.anticelltowerlawyers.com/index.html

 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας http://www.who.int/en/

 

Greenpeace http://www.greenpeace.org/international/en/

 

Πανεπιστήμιο Κρήτης http://www.uoc.gr

 

Μετσόβιο Πολυτεχνείο http://www.ntua.gr

 

Ιστιτούτο Max-Planck http://www.mpg.de/en

 

Nikolas Tesla http://www.tesla-museum.org/meni_en.htm

 

Μετρητές Ραδιενέργειας http://www.gammascout.com/