22 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΥΜΕ

Μη Ιοντίζουσα κεραια

Να μη χρησιμοποιούνται καθόλου τά κινητά τηλέφωνα από παιδιά τού Δημοτικού Σχολείου ή μικρότερα.

Να χρησιμοποιούνται, αν είναι αναγκαίο, με μεγάλη σύνεση όμως, από τά παιδιά του Γυμνασίου και του Λυκείου.

Οι γυναίκες, ιδιαίτερα κατά τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης τους να τά αποφεύγουν όσο γίνεται.

Ομοίως να αποφεύγουν τη χρήση του κινητού όσοι χρησιμοποιούν βηματοδότες.

Οι ευάλωτες περιπτώσεις πρώτον παιδιά να αποφεύγουν την παραμονή τους κοντά σε κεραίες.

Εγκυμονούσες γυναίκες να αποφεύγουν την παραμονή τους κοντά σε κεραίες.

Μη Ιοντίζουσα κεραια

Χρήστες βηματοδοτών να αποφεύγουν την παραμονή τους κοντά σε κεραίες

Να προτιμάται το σταθερό τηλέφωνο, εάν υπάρχει διαθέσιμο, έναντι του κινητού.

Να ελαχιστοποιείται ο χρόνος συνομιλίας με τά κινητά.

Να προτιμώνται τά μηνύματα εάν με αυτά είναι δυνατή η επικοινωνία.

Να χρησιμοποιούνται hands free, blue tooth και η ανοικτή ακρόαση.

Μη Ιοντίζουσα κεραια

Να αποφεύγεται η τοποθέτηση του κινητού κοντά στην καρδιά, τον εγκέφαλο και τά γεννητικά όργανα.

Νά μή τοποθετούμε τό κινητό κοντά στό μαξιλάρι, εάν κοιμόμαστε καί πρέπει νά τό έχομε ενεργοποιημένο.

Να αποφεύγεται η χρήση του κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Άλλωστε είναι η μόνη περίπτωση πού αποδεικνύεται ότι το κινητό τηλέφωνο κάνει κακό με την πρόκληση ατυχημάτων

Μην πλησιάζετε εν γένει ρυπογόνες πηγές Ηλεκτρομαγνητικών πεδίων

Μη Ιοντίζουσα κεραια

Εναέριες Γραμμές Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος μεγαλύτερης των 50 KV

Υποσταθμοί ισχύος μεγαλύτερης των 150 KV

Επίγειοι δορυφορικοί σταθμοί

Πάρκα κεραιών

Κέντρα εκπομπής

Αναμεταδότες Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης

Ραντάρ

Κινητή και Ασύρματη Σταθερή Τηλεφωνία

Μη Ιοντίζουσα κεραια