Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΚΟΥΕΙ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ .............................................

Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα ερευνούν το Διάστημα (έχουν τη μαγεία τους)

Το ραδιοτηλεσκόπιο είναι ειδικό όργανο δέκτης ραδιοκυμάτων σε μορφή κατευθυντικής ραδιοφωνικής κεραίας που χρησιμοποιείται στη Ραδιοαστρονομία, αλλά και στην παρακολούθηση τεχνητών δορυφόρων ή διαστημικών σκαφών και στη συλλογή των δεδομένων που μεταδίδουν στη Γη. Στον αστρονομικό τους ρόλο, διαφέρουν από τα συνηθισμένα (οπτικά) τηλεσκόπια στο ότι ανιχνεύουν ραδιοκύματα αντί φως. Μπορούν επομένως να ανιχνεύσουν και να παρατηρήσουν ραδιοπηγές. Επειδή τα ραδιοφωνικά μήκη κύματος είναι πολύ μεγαλύτερα εκείνων του φωτός κατά συνέπεια τα ραδιοτηλεσκόπια είναι συνήθως μεγάλες παραβολοειδείς κεραίες που μοιάζουν με τεράστια «πιάτα» (όπως και οι κεραίες που χρησιμοποιούνται για τη λήψη των ραδιοκυμάτων της δορυφορικής τηλεόρασης), προκειμένου να έχουν την ίδια ικανότητα των οπτικών τηλεσκοπίων. Τα ραδιοτηλεσκόπια χρησιμοποιούνται είτε αυτόνομα, είτε και ως μέλη διατάξεων τέτοιων κεραιών που λειτουργούν συμβολομετρικά («ραδιοσυμβολόμετρα»).

Τα «ραδιοαστεροσκοπεία», δηλαδή οι εγκαταστάσεις αυτών των συσκευών βρίσκονται μακριά από μεγάλες πόλεις, και συνήθως σε ερημικές τοποθεσίες, για την αποφυγή των ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών από σήματα του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης, σήματα ραντάρ, κινητής τηλεφωνίας κ.ά.. Κάτι παρόμοιο δηλαδή με αυτό που συμβαίνει και με τα οπτικά αστεροσκοπεία για την αποφυγή της φωτορύπανσης, με τη διαφορά ότι τα ραδιοτηλεσκόπια εγκαθίστανται σε χαμηλά μέρη ή σε κοιλάδες για την επιπλέον θωράκιση από παρεμβολές.

Τo γνωστό ραδιoτηλεσκόπιo VLA (Very Large Array – Φωτό κάτω) πoυ βρίσκεται στo New Mexico των Η.Π.Α. απoτελεί αυτή τη στιγμή τo πιo εξελιγμένo όργανo σύνθεσης στη Ραδιoαστρoνoμία. Απoτελείται από 27 όμoια παραβoλικά κάτoπτρα διαμέτρoυ 25 m τo καθένα. Είναι διατεταγμένα σε σχήμα Υ τoυ oπoίoυ oι δύo βραχίoνες έχoυν μήκoς 21 km και o τρίτoς, o βόρειoς βραχίoνας, έχει μήκoς 19 km. Παρόμοια όργανα, μερικά εκ τω οποίων σε ακόμα μεγαλύτερη κλίμακα, έχουν πρόσφατα αρχίσει να λειτουργούν ή βρίσκoνται υπό κατασκευή στην Αυστραλία, στη Σoβιετική Ένωση, στις Η.Π.Α., στoν Καναδά και αλλoύ.

Ακούμε μακρυνους Γαλαξίες / ακούμε συχνότητες και ακούμε ραδιοεκπομπές απο μακρυνά αστρα η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στην εξερεύνηση εξωγήινης ζωής SETI (search for extraterrestrial intelligence )

Το 1946 έγινε μια σημαντική πρόοδος με την εισαγωγή μιας τεχνικής που ονομάζεται αστρονομική συμβολομετρία. Τα αστρονομικά ραδιο-συμβολόμετρα αποτελούνται από διατάξεις μεμονωμένων ραδιοτηλεσκοπίων, που απέχουν το ένα από το άλλο από πολλές δεκάδες μέτρα έως χιλιόμετρα και συνδέονται μεταξύ τους με ομοαξονικό καλώδιο, κυματοδηγό, οπτική ίνα, ή άλλο τύπο υψηλής πιστότητας μεταφοράς ηλεκτρικού σήματος.

Αυτό όχι μόνο αυξάνει την ισχύ του συνολικά συλλεγόμενου σήματος από το διάστημα, αλλά με τη βοήθεια των Μαθηματικών μπορεί να αυξήσει πάρα πολύ τη διακριτική ικανότητα, δηλαδή το ισοδύναμο της «μεγέθυνσης» ενός τηλεσκοπίου. Το τελευταίο γίνεται εξαιτίας του φυσικού φαινομένου της συμβολής, που ισχύει για όλα τα κύματα και βέβαια και για τα ραδιοκύματα: τα κύματα που φθάνουν σε δύο ραδιοτηλεσκόπια με την ίδια φάση ενισχύονται, ενώ όσα φθάνουν με αντίθετη φάση αλληλοεξουδετερώνονται. Στην πράξη, πολλοί διαφορετικοί συνδυασμοί κεραιών χρησιμοποιούνται για την απόκτηση της βέλτιστης είκονας υψηλής μεγεθύνσεως. Π.χ. η «Πολύ Μεγάλη Διάταξη» (Very Large Array, VLA) στο Νέο Μεξικό αποτελείται από 27 ραδιοτηλεσκόπια, που δίνουν 351 ανεξάρτητους συνδυασμούς ταυτόχρονα και επιτρέπουν γωνιακή διακριτική ικανότητα 0,2 δευτερόλεπτο του τόξου σε μήκος κύματος 3 cm. Η ομάδα του Μάρτιν Ράιλ στο Καίμπριτζ πήρε Βραβείο Νόμπελ για τη συμβολομετρική τεχνική στη Ραδιοαστρονομία.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟY ΧΑΜΗΛΗΣ ΣYΧΝΟTΗTΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ

ΡΑΔIΟΤΗΛΕΣΚΟΠIΑ Κεραίες - Γενικές Iδιότητες

ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ

Οι ερευνητές της NASA και της ESA προβληματίζονται για το αν ο πολύ μικρός δορυφόρος του Κρόνου, ο Εγκέλαδος, κρύβει ένα τεράστιο υπόγειο ωκεανό. Νέα στοιχεία δείχνουν ότι ο Εγκέλαδος πράγματι έχει έναν ωκεανό στον οποίο επιπλέον  θα μπορούσε να υπάρχει μικροβιακή ζωή!

Το 2005 το διαστημικό σκάφος της NASA Cassini εξερεύνησε τον Εγκέλαδο και διαπιστώνοντας ότι η παγωμένη επιφάνεια του Εγκέλαδου εκτοξεύει πίδακες υδρατμών, παγωμένα σωματίδια, καθώς και οργανικές ενώσεις μέσω ρωγμών, που ονομάζονται tiger stripes (ρίγες τίγρη). Σε αντίθεση με τον Μίμα, έναν άλλο δορυφόρο του Κρόνου στο ίδιο μέγεθος, που είναι “νεκρός”, ο Εγκέλαδος βρέθηκε ενεργός, όπως αναμενόταν από τους ερευνητές.
Οι ερευνητές θεωρούν τους πίδακες ως απόδειξη ενός μεγάλου υπόγειου υδατικού συστήματος. Στις πρώτες μετρήσεις τα όργανα του Cassini ανίχνευσαν στους αέριους πίδακες άνθρακα, υδρογόνο, οξυγόνο, άζωτο, και διάφορους υδρογονάνθρακες. Αλλά δεν υπήρχαν αποδείξεις για άλατα, που περιέχει το νερό των ωκεανών. .........περισσότερα

Χωρίς την συμβολή των ραδιοτηλεσκοπίων θα ήταν αδύνατη η επικοινωνία με το διαστημόπλοιο Cassini απολαύστε τις φωτογραφίες απο τους πίδακες που πιστευεται οτι ουσιαστικα δημιουργούν καποιους εξωτερικούς δακτυλίους του Κρόνου