Ηράκλειο

Κεντρικό
 • Οδός : Στρυμώνος 37
 • ΤΚ71304 Ηράκλειο - Κρήτη
 • Τηλ. Fax 0030 2810256248
 • Mob. 6978557360, 6978557359
 • email: info@aktinovolia.com

Αθήνα

Ανοίξαμε
 • Οδός : Ακαδημίας 52
 • ΤΚ10679 Αθήνα
 • Τηλ. 211 9999999
 • 0030 6978557360 6978557359
 • email:ath@aktinovolia.com

Λευκωσία

Σύντομα
 • Σύντομα μέσω αντιπροσώπου μας
 • Μετρήσεις και θωρακήσεις
 • Ηλεκτρομαγνητικών στην Κύπρο
 • 0030 6978557360 00306978557359
 • email: cy@aktinovolia.com