Διενεργούμε μετρήσεις και μετα εκδίδουμε πιστοποίηση ισχύως 12-24 μηνών με γνώμονα τις μετρήσεις μας

Η προς μέτρηση κατα περίπτωση εργασία θα πρέπει να μας έχει διαθέσει τοπογραφικό η κατόψεις του κτηρίου οπου και θα αποτυπωθούν οι μετρήσεις μας .

Μετά την διενέργεια των μετρήσεων αποτυπώνονται στο τοπογραφικό η τις κατόψεις και ουσιαστικα ανιχνεύονται και τα ρυπογόνα σημεία εκπομπής ακτινοβολιών

Γίνεται μελέτη των μετρήσεων και χαρακτηρίστηκε αναλυτικά επί της κατόψεως που μας παραθέσατε ο ηλεκτρομαγνητικός χάρτης του κτηρίου με εμφανή ειδική σήμανση. Για ασφαλείς χώρους «Πράσινοι κύκλοι» ενώ για βεβαρημένους από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία χώρους «Κόκκινοι κύκλοι»

Η κάτοψη ή τοπογραφικό συνοδεύεται με βεβαίωση / πιστοποίηση / γνωμάτευση με καταγραφή των συμβάντων των μετρήσεων .

Παράλληλα επισυνάπτεται έγγραφο προτάσεως Θωρακίσεως εφόσων κρίνεται απαραίτητη η θωράκιση απο EMF του χώρου λόγω υψηλής ηλεκτρομαγνητικής επιβάρυνσης .

Βεβαιώνουμε για για την ασφάλεια των χώρων σας στηριζόμενοι σε διεθνή πρότυπα ασφαλείας καθώς και στις Ελληνικές κείμενες διαταξεις ασφαλούς έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία

Βεβαιώνουμε με νέες μετρήσεις για τα αποτελέσματα της θωράκισης . Εγγύηση 10 χρόνων για την θωράκιση
Επαναλλαμβάνουμε συχνα τις μετρήσεις μας με ελαχιστο κόστος , αποτυπώνουμε τον ηλεκτρομαγνητικό χάρτη στις κατόψεις του κτηρίου. Με ειδική σήμανση χαρακτηρίζουμε χώρους σαν ηλεκτρομαγνητικά καθαρούς, Ασκού,ε συμωουλευτική αγωγή σχετικάμε τις ακτινοβολίες .

Η Πιστοποίησή μας παρέχει στις επιχειρήσεις ενα επιπλεον χαρτι για την ασφαλή και ομαλή λειτουργία τους δίνοντας τους επιπλέων φήμη και πελατεία

Η Πιστοποίησή μας ευλόγως μπορει να δώσει ισχύ σε επιχειρήσεις όπως

Ξενοδοχείακές μοναδες

Παιδικους και βεφονηπιακούς σταθμούς

Σχολεία εκπαιδευτήρια

Γραφειακούς Χώρους

Νοσοκομεία

Μαιευτήρια

Γηροκομεία

Ιατρεία

Διαγνωστικά κέντρα

και πάσης φύσεως χώρους συγκέντρωσης πληθυσμού

Η Βεβαίωσή μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε νόμιμη χρήση και όπου απαιτείται η παρουσία της

Η Βεβαίωσή μας δυστυχώς όμως δεν έχει απεριόριστη διάρκεια έχει ισχύ 12 η 24 μηνών καθώς εάν δεν εχουμε θωρακίσει το χώρο μπορει ανα πάσα στιγμη να εμφανιστει καποια ρυπογόνος πηγη με ηλεκτρομαγνητικά πεδία στη γειτονιά μας .... με χρήση νέων κεραιοσυστημάτων και διατάξεων....με κυρίως κρυμένο κεραιοσύστημα .. δεν γνωρίζουμε πότε και πώς θα αλλάξει ο Ηλεκτρομαγνητικός χάρτης της περιοχής

Την μόνη περίπτωση που η Βεβαιωσή μας έχει ισχύ επ αόριστον είναι αν έχουμε θωρακίσει πλήρως τους χώρους που βεβαιώνουμε για την καθαρότητά τους απο EMF

Επαναμετρήσεις για ανανέωση της Βεβαίωσής μας χρεώνονται κατα το ήμισυ της αρχικής μέτρησης....

Σας παρέχουμε πλήθος εγγράφων με διεθνή στοιχεία σχετικά με τις ακτινοβολίες και τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Αναλαμβάνουμετην επιτόπια σήμανση σας αναρτώντας σημάδια σήμανσης που θα σας παρέχουμε με χαρακτηρισμό