H Aktinovolia.com ιδρύθηκε το 2012, υλοποιώντας το όραμα ομάδας επιστημόνων με σημαντική εμπειρία στο χώρο των επικοινωνιών και της πληροφορικής.     

 Η Aktinovolia.com είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρεία με ισχυρή παρουσία στο χώρο από το 2012 και στελεχώνεται  από ειδικούς και άρτια καταρτισμένους επιστήμονες οι οποίοι διαθέτουν επαρκή εμπειρία για υπεύθυνες απαντήσεις και προτάσεις συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες, που οδηγούν στα καλύτερα αποτελέσματα σε ερωτήματα που αφορούν και προκύπτουν από την χρήση της τεχνολογίας στην εποχή μας.

Η Cretasoft & Aktinovolia.com διαθέτει την τεχνογνωσία και τον απαραίτητο εξειδικευμένο εξοπλισμό ώστε με υπευθυνότητα να μπορεί να διεξάγει μετρήσεις ανάλυσης φάσματος ηλεκτρομαγνητικού υποβάθρου, παρεμβολών και ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε ραδιοσυχνότητες (κεραίες ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, κινητής τηλεφωνίας, ασύρματα δίκτυα κλπ.)

Το προσωπικό της επιχείρησης είναι στην πλειοψηφία τους Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών , αδειούχοι Ραδιοηλεκτρολόγοι, Ραδιοφυσικοί με μεταπτυχιακούς τίτλους ειδίκευσης, και μεγάλη εμπειρία σε τέτοιου είδους μετρήσεις. Επίσης Βιολόγους Περιβαντολόγους , Ιατρους, Νομικούς , και ειδικούς εργαστηρίων

Μετράμε ηλεκτομαγνητικά Πεδία απο Ρυπογόνες πηγές Low Frequency & High Frequency με κύριους χώρους μετρησεων

Εναέριες Γραμμές Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος μεγαλύτερης των 50 KV

Υποσταθμοί ισχύος μεγαλύτερης των 150 KV

Επίγειοι δορυφορικοί σταθμοί

Πάρκα κεραιών

Κέντρα εκπομπής

Αναμεταδότες Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης

Ραντάρ

Κινητή και Ασύρματη Σταθερή Τηλεφωνία

Η Aktinovolia.com με βάση το Ηράκλειο Κρήτης και ένα Πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών ήρθε για να καλύψει ένα μεγάλο κενό στην Ελληνική αγορά τόσο για τους ιδιώτες όσο και για τους επαγγελματίες που θέλουν να αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής τους στην οικία ή στο χώρο εργασίας τους.
  Οι επιβαρημένοι από ακτινοβολία χώροι κατοικίας ή εργασίας μπορούν να διαπιστωθούν μετά από μετρήσεις από το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό μας με τα κατάλληλα όργανα μέτρησης. Το σημαντικό όμως είναι η δημιουργία του ΗΜΑ χάρτη του χώρου που μετράμε και με βάση του οποίου προτείνουμε τους τρόπους θωράκισης του για να καταστεί ασφαλής για τους κατοίκους ή τους εργαζόμενους σε αυτόν.
  Παράλληλα η Aktinovolia.com έχει αναπτύξει τον κλάδο προστασίας εργαζομένων σε ειδικά επιβαρυμένους χώρους εργασίας από ηλεκτρομαγνητικά πεδία όπως Δ.Ε.Η., Data Centers κ.λ.π. με την προμήθεια ειδικών ενδυμάτων κατάλληλων για την κάθε περίπτωση που αποκόπτουν την ακτινοβολία εξασφαλίζοντας ασφάλεια από τις συνέπειες της τον εργαζόμενο. Μακροπρόθεσμα οι ωφέλειες της σωστής χρήσης των ειδικών ενδυμάτων οφελούν τόσο τον εργοδότη  όσο και το ασφαλιστικό ταμείο του εργαζομένου μια και σοβαρές νόσοι που σχετίζονται με την μακρόχρονη και συνεχή έκθεση σε ακτινοβολία μειώνονται.

  Τον τελευταίο χρόνο η Aktinovolia.com έχει αρχίσει καμπάνια ενημέρωσης:

  • Iδιωτών για την ασφαλή διαβίωση στο σπίτι, πρώτα από την ορθή χρήση των οικιακών συσκευών και της τεχνολογίας γενικότερα (κινητά τηλέφωνα, Wi-Fi, ασύρματα τηλέφωνα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet κ.λ.π.) αλλά και από εξωτερικούς παράγοντες (κεραιοσυστήματα κινητής τηλεφωνίας, πυλώνες υψηλής τάσης κ.λ.π.) που μπορούν να διαπιστωθούν μέσω της εξονυχιστικής μέτρησης με ειδικό εξοπλισμό από το άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Την δημιουργία χάρτη ηλεκτρομαγνητικής επιβάρυνσης της οικίας και προτάσεις ελαχιστοποίησης κινδύνου έκθεσης σε ακτινοβολίες με ειδικά υλικά υψηλών προδιαγραφών, την εφαρμογή των οποίων επιβλέπει ειδικά εκπαιδευμένος συνεργάτης μας -σε ειδικό κέντρο της Ελβετίας- ο οποίος επαναμετρά πριν παραδώσει το έργο και να εκδώσει την βεβαίωση ασφάλειας (Green House) και την εγγύηση της θωράκισης του χώρου.
  • Επαγγελματίες
  • Για την ασφάλεια του εργασιακού χώρου από την ορθή χρήση των συσκευών και της τεχνολογίας γενικότερα (κινητά τηλέφωνα, Wi-Fi, ασύρματα τηλέφωνα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet , fax, data centers  κ.λ.π.) αλλά και από εξωτερικούς παράγοντες (κεραιοσυστήματα κινητής τηλεφωνίας, πυλώνες υψηλής τάσης κ.λ.π.). Την δημιουργία χάρτη ηλεκτρομαγνητικής επιβάρυνσης του εργασιακού χώρου με εξονυχιστική μέτρηση με τον ειδικό εξοπλισμό από το άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Σε περίπτωση που ο χώρος επιβαρύνεται με ακτινοβολία παρουσιάζουμε στον επαγγελματία τις προτάσεις μας για την ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης σε ακτινοβολίες τόσο του ιδίου όσο και των εργαζομένων στο χώρο αυτό, με ειδικά υλικά υψηλών προδιαγραφών, την εφαρμογή των οποίων επιβλέπει ειδικά εκπαιδευμένος συνεργάτης μας -σε ειδικό κέντρο της Ελβετίας- ο οποίος επαναμετρά πριν παραδώσει το έργο και να εκδώσει την βεβαίωση ασφάλειας (Wireless Green Area) και την εγγύηση της θωράκισης του χώρου.
  • Για την ασφάλεια του εργαζόμενου στο συγγκεκριμένο χώρο όταν αυτός είναι επιβαρυμένος με ακτινοβολία από μηχανήματα τα οποία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της εργασίας του όμως επιβαρύνουν την υγεία του λόγω της συνεχούς έκθεσης σ’ αυτήν. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να προμηθεύσουμε τα ειδικά ενδύματα, κατάλληλα για την κάθε περίπτωση, που αποκόπτουν την ακτινοβολία εξασφαλίζοντας ασφάλεια από τις συνέπειες της τον εργαζόμενο.
  • Για την δυνατότητα χρήσης των Wireless Green Area ως μέσο διαφήμισης-προώθησης της επιχείρησης σε άλλο επίπεδο ανταγωνιστικότητας με επιχειρήσεις στον ίδιο χώρο με το ίδιο αντικείμενο εργασιών π.χ. ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες, ιατρεία, παιδικοί σταθμοί, γυμναστήρια, φροντιστήρια κ.λ.π. μια και είναι μια ιδιότητα που αναγνωρίζεται από όλο και περισσότερο κόσμο τόσο εκτός όσο και εντός Ελλάδος.
  • Γονέων  – Παιδιών

Σε σχολεία, φροντιστήρια, παιδικούς σταθμούς κ.λ.π.

  • Για την δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος στην οικία στην οποία διαμένει έγκυος, βρέφος ή μικρό παιδί που είναι ένας ιδιαίτερα ευαίσθητος πληθυσμός στην έκθεση σε ακτινοβολία τόσο με την ορθή χρήση των οικιακών συσκευών, ενυδρίων,  ενδοεπικοινωνία μωρού (Baby Monitors) αλλά και από εξωτερικούς παράγοντες (κεραιοσυστήματα κινητής τηλεφωνίας, πυλώνες υψηλής τάσης κ.λ.π.) που μπορούν να διαπιστωθούν μέσω της εξονυχιστικής μέτρησης με ειδικό εξοπλισμό από το άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Την δημιουργία χάρτη ηλεκτρομαγνητικής επιβάρυνσης της οικίας και προτάσεις ελαχιστοποίησης κινδύνου έκθεσης σε ακτινοβολίες με ειδικά υλικά υψηλών προδιαγραφών, την εφαρμογή των οποίων επιβλέπει ειδικά εκπαιδευμένος συνεργάτης μας -σε ειδικό κέντρο της Ελβετίας- ο οποίος επαναμετρά πριν παραδώσει το έργο και να εκδώσει την βεβαίωση ασφάλειας (Green House) και την εγγύηση της θωράκισης του χώρου.

Παρράληλα με την θωράκιση του χώρου αν αυτή είναι απαραίτητη μπορούμε να προμηθεύσουμε ειδικά εξειδικευμένα προϊόντα για την ασφάλεια της εγκύου, του βρέφους και του μικρού παιδιού όπως κουνουπιέρες από υλικό που εκτός από την προφανή χρήση αποκόπτουν μοναδικά την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

  • Για την ασφαλή διαβίωση στο σπίτι, πρώτα από την ορθή χρήση των οικιακών συσκευών, ενυδρίων αλλά και από εξωτερικούς παράγοντες (κεραιοσυστήματα κινητής τηλεφωνίας, πυλώνες υψηλής τάσης κ.λ.π.) που μπορούν να διαπιστωθούν μέσω της εξονυχιστικής μέτρησης με ειδικό εξοπλισμό από το άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Την δημιουργία χάρτη ηλεκτρομαγνητικής επιβάρυνσης της οικίας και προτάσεις ελαχιστοποίησης κινδύνου έκθεσης σε ακτινοβολίες με ειδικά υλικά υψηλών προδιαγραφών, την εφαρμογή των οποίων επιβλέπει ειδικά εκπαιδευμένος συνεργάτης μας -σε ειδικό κέντρο της Ελβετίας- ο οποίος επαναμετρά πριν παραδώσει το έργο και να εκδώσει την βεβαίωση ασφάλειας (Green House) και την εγγύηση της θωράκισης του χώρου.
  • Για την σωστή χρήση της τεχνολογίας κινητά τηλέφωνα, Wi-Fi, ασύρματα τηλέφωνα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet κ.λ.π. που τα παιδιά χρησιμοποιούν καθημερινά έτσι ώστε να είναι ασφαλή και να αποφεύγονται όλες οι αρνητικές και επικίνδυνες επιπτώσεις της ανεξέλεγκτης χρήσης – κατάχρησης τους.

Οι εφαρμογές των υπηρεσιών της Aktinovolia.com είναι πολλές, μοναδικές και απόλυτα εξειδικευμένες. Το άρτια καταρτησμένο μας προσωπικό, τα εξειδικευμένα μηχανήματα μέτρησης, το αυστηρό πρωτόκολο που ακολουθούμε τόσο κατά τις μετρήσεις και τις επαναμετρήσεις όσο και κατά την εφαρμογή των υλικών θωράκισης έχει καταστήσει την Aktinovolia.com σε μια ανερχόμενη εταιρεία στην εμπιστοσύνη ιδιωτών και επαγγελματιών. Το συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο συνεργατών μας μας φέρει κοντά στην κάθε γωνιά της Ελλάδας με σκοπό να παρέχουμε τις υψηλές ποιοτικά υπηρεσίας μας σε όλους με προσιτό κόστος.


Η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει δώσει δυνατότητες στον άνθρωπο που πριν μερικά χρόνια ήταν στο φάσμα της επιστημονικής φαντασίας. Όμως όλα έχουν ένα τίμημα και σε αυτή την περίπτωση είναι ότι οι βλαβερές επιπτώσεις στην ψυχική και σωματική μας υγεία από την εκπομπή ακτινοβολιών από όλες αυτές τις συσκευές τεκμηριώνονται σήμερα επιστημονικά. Στο χώρο ανάμεσα στην ανεξέλεγκτη χρήση-κατάχρηση της τεχνολογίας και στην απόλυτη αποχή από αυτήν βρίσκεται η εταιρεία μας Aktinovolia.com που με τη σωστή ενημέρωση για την ορθή χρήση των τεχνολογικών επιτευγμάτων αλλά και τις προτάσεις για την θωράκιση σε περίπτωση που χρειάζεται μπορεί να βοηθήσει ιδιώτες και επαγγελματίες να ζουν αρμονικά απολαμβάνοντας την τεχνολογία.


Ονειρευόμαστε ένα κόσμο καλύτερο και ασφαλέστερο τόσο για μας όσο και τα παιδιά μας που αποτελούν το μέλλον μας και εργαζόμαστε ακατάπαυστα και αγόγγυστα γι’ αυτό.