ΣΤΑΘΜΟΙ Βασης Κινητής Τηλεφωνίας - Παραδείγματα κεραιοσυστημάτων στο Ηράκλειο Κρήτης... καλέστε μας να μετρήσουμε στο χώρο σας.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ:

Στην οδό Λ. ΙΚΑΡΟΥ 115 στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στο Νομό ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στην οροφή τριόροφου κτιρίου υπάρχουν εγκατεστημένες κεραιοδιατάξεις αναμετάδοσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE ΑΕΕΤ. Αναλυτικότερα αναφέρεται ότι στην εν λόγω θέση διαπιστώθηκε η ύπαρξη μιας κυλινδρικής καλυμμένης κατασκευής ύψους 2 μέτρων με κεραιοδιατάξεις αναμετάδοσης κινητής τηλεφωνίας και μιας μικροκυματικής κεραίας εντός κυβικής κατασκευής κάλυψης.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ

Όπως διαπιστώθηκε στην ταράτσα του τριώροφου κτιρίου του ΟΤΕ επί της οδού Λ. Μαβίλη 38 στο Δήμο Ηράκλειου του Νομού Ηράκλειου, βρίσκεται εγκατεστημένος σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE Α.Ε. Αναλυτικότερα, αναφέρεται ότι σταθμός βάσης της εταιρείας COSMOTE Α.Ε. περιλαμβάνει 3 κεραιοδιατάξεις αναμετάδοσης κινητής τηλεφωνίας, τοποθετημένες επί ενός ιστού 10 μέτρων περίπου.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ

Στην οροφή της απόληξης του 5ώροφου κτιρίου επί της οδού Ραύκου 21, βρίσκεται εγκατεστημένος σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE-PANAFON A.E.E.T. Αναλυτικότερα, αναφέρεται ότι o εν λόγω σταθμός βάσης αποτελείται από κεραιοδιατάξεις αναμετάδοσης κινητής τηλεφωνίας εντός καλύμματος ορθογωνικής διατομής (τύπου καμινάδας), ύψους 3 περίπου μέτρων, οι οποίες λειτουργούν στις περιοχές συχνοτήτων των 900, 1800 και 2100 MHz. Επίσης, στον εν λόγω σταθμό βάσης συμπεριλαμβάνεται και μία κεραία μικροκυματικής ζεύξης, εντός κυβικού καλύμματος, ύψους ενός περίπου μέτρου, εγκατεστημένης επί της οροφής της απόληξης του εν λόγω κτιρίου.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ:

Tαρατσα 4ώροφου κτιρίου, επί της οδού Ολυμπίας 2, βρίσκεται εγκατεστημένος σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE- A.E.E.Τ. Ο εν λόγω σταθμός βάσης αποτελείται από κεραιοδιατάξεις αναμετάδοσης κινητής τηλεφωνίας εντός δύο καλυμμάτων ορθογωνικής διατομής (τύπου καμινάδας), ύψους 5 μέτρων περίπου, οι οποίες λειτουργούν στην περιοχή συχνοτήτων των 900 ΜΗz..

 

Επί της οδού ΑΡΙΣΤΙΠΟΥ 6 στην περιοχή ΚΑΜΙΝΙΑ του νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ πάνω σε οροφή πολυκατοικίας βρίσκονται δύο καλυμμένες κατασκευές τύπου καμινάδας αναμετάδοσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας Vodafone ύψους περίπου δύο μέτρων.

Επί των οδών Υγείας 2 και Μεραμβέλλου στον δήμο Ηρακλείου του νομού Ηρακλείου, στην οροφή του κτιρίου βρίσκονται εγκατεστημένες τρεις κυκλικές καλυμμένες κατασκευές ύψους περίπου τεσσάρων μέτρων

Επί της οδού Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' και Απόλλωνος στη περιοχή Μασταμπάς στο Δ. Ηρακλείου, βρίσκεται εγκατεστημένος σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE- A.E.E.T.. Αναλυτικότερα, αναφέρεται ότι ο εν λόγω σταθμός βάσης αποτελείται από κεραιοδιατάξεις αναμετάδοσης κινητής τηλεφωνίας επί δύο μεταλλικών κατασκευών ύψους 5 περίπου μέτρων έκαστος, εντός καλύμματος ορθογωνικής διατομής (τύπου καμινάδας), που λειτουργούν στις περιοχές συχνοτήτων των 900, 1800 και 2100 MHz

. Επί της οδού ΟΛΥΜΠΟΥ 11, στην περιοχή ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ του νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ πάνω σε απόληξη πολυκατοικίας, βρίσκεται εγκατεστημένη μια κυκλική καλυμμένη κατασκευή αναμετάδοσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας Wind ΕΛΛΑΣ ύψους περίπου δύο μέτρων.

Επί των οδών ΑΡΙΑΔΝΗΣ και ΣΑΠΦΟΥΣ, στο κέντρο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ πάνω σε τοπικό κτίριο ΟΤΕ ΑΕ, βρίσκονται εγκατεστημένες τρείς κατευθυντικές κεραιοδιατάξεις αναμετάδοσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας Cosmote σε ιστό ύψους περίπου δώδεκα μέτρων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ

Επί της οδού Δαιδάλου 15 στην πόλη Ηράκλειο του νομού Ηρακλείου στην απόληξη της πολυκατοικίας, βρίσκεται εγκατεστημένη μια κυκλική καλυμμένη κατασκευή αναμετάδοσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας Wind ΕΛΛΑΣ ύψους περίπου δύο μέτρων..

Γνωρίζουμε τα σημεία εγκαταστάσεων κεραιοσυστημάτων ... καλέστε μας να μετρήσουμε τις τιμές των μη ιονιζουσών ακτινοβολιών που σας βάλλουν Πηγή Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) είναι η εθνική ρυθμιστική αρχή, στους τομείς της ασφάλειας των ακτινοβολιών και της πυρηνικής ασφάλειας. Ως ρυθμιστική αρχή λειτουργεί με το καθεστώς αποκεντρωμένης (αυτόνομης) δημόσιας υπηρεσίας, εποπτευόμενη από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας και υπαγόμενη στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αποστολή της είναι η προστασία του πληθυσμού, των εργαζομένων και του περιβάλλοντος από τις ιοντίζουσες και τις τεχνητά παραγόμενες μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες.