Με τα παρακάτω διαγράμματα θα προσπαθήσουμε με γραφικό τρόπο να σας αποσαφηνίσουμε

το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα και τις συχνότητες τόσο υψηλές και χαμηλές που φρίσκονται γύρωμας

frequencies

Ο κόσμος μας η φύση ο ήλιος μας το σύμπαν εν γένει διαρέεται σχεδόν από κάθε συχνότητα από το ορατό φως μέχρι ραδιενέργά πολύ υψηλών συχνοτήτων το εργαστήριό μας μπορεί να μετρήσει και να δώση σαφή ασφαλή συμπεράσματα τόσο απο φυσικές όσο και απο τεχνητές ακτινοβολίες και πυγές αυτών .

Στα διαγράμματα που ακολουθούν μπορεί να γίνουν κατανοητές οι συχνότητες και οι πυγές από

Ραδιοφωνικές συχνότητες TV

Oρατό φώς

Ραδιενεργά Ιοντίζουσες ακτινοβολίες

Τέλος κοσμιοκή ακτινοβολία

Με επιμέρους ανάλυση και λεπτομέρεια ανα πεδίο συχνοτήτων και εύρος ...

Ο κόσμος μας μέσα απο τις συχνότητες

spectrum aktinovolia.com

spectrum diagramm

 

Radio Amadeur Frequencies in USA