Γιά μέτρήσεις ραδονίου εδάφους και εν γένει ιονιζουσών ακτινοβολιών μετρήσεις Containers και εμπορευμάτων εισαγωγές απο Ιαπωνία και Κίνα .... μετρήσεις εδαφών και τροφών μετρήσεις ιματισμού και μηχανημάτων ... γενικά οτιδήποτε αφορα Ιονίζουσες ακτινοβοίες ή κρινεται υποπτο για τον Πληθυσμό.

Display Liquid-crystal display (LCD), 4-digit, numeric with dimension, quasi-analogue logarithmic bar chart. Operating mode indicators
Ray detector End-window alpha-beta-gamma detector counting tube according to the Geiger-Müller principle
Stainless steel housing
Measuring length 38.1 mm, measuring diameter 9.1 mm Mica window 1.5 to 2 mg/cm2
Zero rate <10 pulses per minute with sreening by 3mm AI and 50mm Pb Operating temperature -20 bis +60°C, operating voltage approx. 450 V Calibrated scale 0.01 μSv/h up to 1000.00 μSv/h
Ray types a from 4 MeV;
  ß from 0.2 MeV
  y from 30 keV
Ray selection a + ß + y without shielding
  ß + y AI foil approx. 0.1 mm, shields off a completely
  y Al shielding approx. 3 mm, Shielding off a completely and ß to 2 MeV, weakens y less than 7% based on Cs-137
Recycling We recycle returned devices cost-free
Power consumption Less than 10 microamperes under environmental radiation
Memory 64 Kbyte (32,000 data sets)
Housing impact-resistant plastic
Dimensions Length 163 mm x width 72 mm x height 30 mm
Interference protections European CE standard, US-standard FCC-15
Service  
State May, 2013 (Right of modification reserved)

 

Geiger GammaScoud